LMD AGRICULTURE -CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN TÂY NGUYÊN LMD đước thành lập từ những người con luôn mang trong mình tình yêu với Tây Nguyên, khát khao đước dâng hiến năng lực của mình với nông sản, mong muốn giúp đỡ về tinh thần và kiến thức với người nông dân, mang đến gì tốt đẹp nhất cho mảnh đất nơi đây.
LMD AGRICULTURE sẽ là cẩu nối giữa người nông dân và người tiêu dùng trong và ngoài nước thông qua hoạt động xuất nhập khẩu.

LMD AGRICULTURE đặt trụ sở tại Đường Y Ngông Niê Kdăm, Buôn Huk B, xã cư M’Gar, huyện cư M’Gar, tỉnh Đăk Lăk. Điều này sẽ tạo ra công ăn việc làm cho cò số nhất định cho lực lương lao động trong vùng.

LMD AGRICULTURE là doanh nghiệp sẽ từng bước nâng tầm giá trị và thưởng hiệu của nông sản Tây Nguyên. Sản xuất các sản phẩm đặc trưng văn hóa, đủ chất lường, đạt tiêu chuẩn của nhiều loại thị trường.
LMD AGRICULTURE sẽ trỏ thành người bạn đổng hành của nông nghiệp Tây Nguyên qua việc chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và công nghệ để ứng dụng vào các quy trình sản xuất chế biến nông sản.
LMD AGRICULTURE cam kết mang đến sản phẩm phù hợp, an toàn, tốt cho sức khỏe và đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của mình.