Thiết kế vườn cây Macca

TRỒNG XEN MẮC CA VỚI CÂY CHÈ VÀ CÀ PHÊ

  • Trên vườn chè hoặc cà phê nên trồng xen với mật độ 10m x 10m hoặc 12m x 12m.
  • Nếu trồng xen từ đầu thì có thể thiết kế các hố trồng cây phân bố đều trên diện tích.

HƯỚNG VÀ CHIỀU DÀI CỦA HÀNG CÂY

  • Hướng của hàng cây nên là Bắc-Nam thì tốt nhất
  • Nơi có độ dốc dưới 8 độ thì hàng cây xen từ trên đỉnh dốc xuống dưới chân dốc.
  • Nơi độ dốc từ 8-15 độ thì thiết kế các hàng cây theo đồng mức để tiện cho xe cơ giới hoạt động.

HỆ THỐNG ĐƯỜNG NỘI BỘ

  • Nên làm đường đến từng lô để có thể đến để chăm sóc, bón phân, bảo vệ, phun thuốc, thu hạt và những hoạt động khác.
  • Xác định những chỗ làm kho chứa thuốc trừ sâu, chỗ chứa chất thải, kho xăng dầu thích hợp với những quy định về bảo vệ môi trường.
Bài viết liên quan